O nas

Dolnośląskie Stowarzyszenie Poszukiwaczy Prawdy Historycznj „Szukamy Prawdy”

Jesteśmy Stowarzyszeniem, które powstało z potrzeby serca aby odkrywać zatajoną przed wieloma prawdę historyczną. Będziemy tej prady poszukiwać wszelkimi dostępnymi nam metodami oraz narzędziami.

Celem podstawowym Stowarzyszenia jest wspieranie społeczności lokalnych w aktywności mierzającej do odkrywania tajemnic historii rozumianych, jako elementy prawdy historycznej. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie, zgodnej z obowiązującym stanem prawnym, zorganizowanej działalności eksploracyjnej, prowadzącej do ujawnienia świadectw kultury materialnej mówiących o historii regionu i kraju. Organizowanie zespołów roboczych i struktur wspomagających realizację wspólnych projektów i programów, w tym z partnerami instytucjonalnymi, mających za zadanie realizację wybranych celów Stowarzyszenia. Inspirowanie działań integrujących środowisko odkrywców tajemnic historii zrzeszonych w Stowarzyszenia, grupy formalne i nieformalne, oraz osoby fizyczne. Upublicznianie i informowanie o efektach statutowej działalności Stowarzyszenia. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami: muzea, placówki naukowo-badawcze (w tym środowisk akademickich), administracją rządową i samorządowa w zakresie działań statutowych Stowarzyszenia. Organizowanie wspólnych form szkoleniowych na rzecz członków Stowarzyszenia, wspomagających ich dążenia do podwyższania wiedzy i umiejętności przydatnych w osiąganiu wysokiej, jakości działań zgodnych z celami Stowarzyszenia. Inicjowanie, prowadzenie i promowanie działalności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie statutowym Stowarzyszenia. Monitorowanie stanu prawnego mającego związek z badaniami i pracami eksploracyjnymi oraz zajmowanie aktywnego stanowiska w tym zakresie.

Stowarzyszenie działa na rzecz uświadomienia społecznościom lokalnym roli prawdy historycznej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego współczesnej Europy.

„Jako wiceprezes przyszłego Stowarzyszenia pozwolę sobie przedstawić ideę, którą kieruję się i mam nadzieję, że nie będę z nią sam i wiele osób będzie mnie popierało w tej kwestii: W dzisiejszych czasach jak i w przeszłych szanowanie siebie i innych spadło na drugi plan. Patrząc na ludzi ma się wrażenie, że dla pieniędzy lub władzy zrobiliby wszystko i niektórzy tak robią eliminując ze swojego życia sumienie, które jest oznaką człowieczeństwa. Chciałem, aby powstała jakaś organizacja, która zajmując się eksploracją czy odkrywaniem tajemnic miała zawsze na uwadze cierpienie milionów ludzi, dla których przeszłość i ich poświecenie ukształtowały losy każdego z nas. Chciałbym, aby każdy kierował się własnym sumieniem, aby każdy eksplorując dane miejsce miał na uwadze ludzkie życie, które tam rozszarpano. Mówi się o bogactwach, jakie zostały ukryte, o tajemnicach miejsc i ich przeznaczeniu, wszystko to można odkryć ale nigdy nie będzie tak cenne jak życie. Chcę, aby każda dusza odnalazła swoja drogę i mogła zaznać spokój więc będę pilnował tego by sprawy moralne były zawsze wyżej niż materialne. Są ludzie, którzy przyszli aby pokazać jak wyglądała prawda, która nie zmieściła się na kartach historii i ile cierpienia za sobą przyniosła, ale będą również tacy, dla których pieniądz będzie odgrywał najważniejszą rolę. Takim ludziom będę patrzył w szczególności na ręce i nie pozwolę, aby rzeczy materialne grały pierwsze skrzypce w Stowarzyszeniu. Tym, którzy stawiają pieniądze ponad wszystko podziękuję za współpracę, u nas miejsca dla takich ludzi nie będzie i tego postaram się dopilnować.”
Pozdrawiam T.K.